Nařízení velitele č.6/2008

Vyhlášky města, příkazy starosty a tajemníka,

nařízení Rady města,nařízení velitele

Každý strážník městské policie se průběžně seznamuje s vyhláškami města, příkazy starosty a tajemníka, nařízeními Rady města,nařízeními velitele.

Dostupnost: Vyhlášky města, příkazy starosty a tajemníka,

nařízení Rady města

- intranet MÚ - dokumenty

příkazy starosty, nařízení velitele

- kniha předpisů

Velitelé směn informují své podřízené o nových vyhláškách města, příkazech starosty a tajemníka, nařízeních Rady města,nařízeních velitele. Každý strážník je povinen

s těmi seznámit.

V Litoměřicích 25.7.2008

Ivan Králik velitel MP

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/