Nařízení velitele č.5/2008

Kniha předpisů

Každý strážník Městské policie v Litoměřicích se seznámí s předpisy pro Městskou policii v Litoměřicích.

Předpisy jsou vedeny v Knize předpisů. Jeden výtisk (pracovní) je uložen v operační místnosti MP, druhý výtisk je uložen u velitele MP. Strážník je povinen průběžně se seznamovat s obsahem předpisů. Seznámení s předpisy potvrdí podpisem na podpisovém archu – příloha č.1 , který je uložen u velitele MP. Průběžné seznámení stvrdí podpisem denní instruktáže, kterou provádí velitel směny.

V Litoměřicích 25.7.2008

Ivan Králik velitel MP

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/