Nařízení velitele č. 16/2008

Činnost na žádost PolicieČR

Je-li hlídka městské policie požádána o součinnost hlídkou Policie ČR (např. asistence, žádost o instalace „botičky“) zaznamená v přehledu denní činnosti (protokolu o instalaci botičky) jméno, příjmení, služební číslo policisty který o součinnost požádal a důvod.

V případech, kdy se jedná o demontáž instalované botičky na žádost Policie ČR, bude na místě přítomna hlídka Policie ČR a ta bude případ řešit. V protokolu o demontáži botičky se uvede jméno, příjmení a služební číslo policisty a jeho podpis.

V Litoměřicích 13.10.2008

Ivan Králik- velitel MP

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/