Nařízení velitele č.13/2008

Režim operační místnosti

Operační místnost je pracoviště velitele směny a operačního kamerového systému. Přístup do operační místnosti mají pouze – velitel MP, zástupce velitele MP, technik, velitel směny a operační kamerového systému (dále jen oprávněný).

Pouze oprávněný pracovník může manipulovat s technikou, písemnostmi a dalším vybavením umístěným v operační místnosti. Oprávněný pracovník může dát souhlas ke vstupu do operační místnosti pracovníkům servisu, příslušníkům PČR k záznamovému zařízení MKS a strážníkům MP na nezbytně nutnou dobu za účelem předání informací a poznatků týkající se služby.

Pomůcky potřebné k výkonu služby předává a odebírá oprávněný pracovník strážníkům MP u pracovního pultu v operační místnosti.

V Litoměřicích 18.8.2008

Ivan Králik velitel MP

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/