Nařízení velitele č.12/2008

Nálezy

Nalezené věci hlídkami městské policie, nalezené věci předané občany města městské policii jsou evidovány formou úředního záznamu. Úřední záznam vyhotoví strážník/hlídka ,který nález učinil nebo kterému byl nález předán. Nalezené věci se bez zbytečných odkladů předají správnímu orgánu, v případě dokladů, jeli to možné, jejímu vlastníkovi.

Předání –postoupení věci :

předávají-li se občanovi - vyhotoví předávající strážník předávací protokol

předávají-li se správnímu orgánu - vyhotoví vel.směny předávací protokol

V Litoměřicích 29.7.2008

Ivan Králik velitel MP

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/