Nařízení velitele č.10/2008

Svodka denních událostí

Městská policie v Litoměřicích eviduje veškeré události ( např. oznámení, signály PCO, činnost hlídek,udělené pokuty, botičky, odtahy a pod.) ve svodce denních událostí.

Povinností velitele směny je zapisovat události v daném čase do programu AMIS. V době nepřítomnosti velitele směny provádí zápisy jeho zástupce. Po skončení služby je velitel směny (jeho zástupce) povinen vygenerovat

v programu SVODKU UDÁLOSTÍ za uplynulou pracovní směnu a provede zálohu dat programu AMIS.

V Litoměřicích 28.7.2008

Ivan Králik velitel MP

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/