Vyvrácený strom

 

Dne 13.6. Hlídka Městské policie přivolala Hasičský záchranný sbor na konec ulice Liškova, která vyúsťuje do ulice Kamýcká, kde se v důsledku podmáčení a silného větru vyvrátil strom.

Strom tvořil překážku silničního provozu a hlídka MP do jeho odklizení usměrňovala provoz