Propad komunikace

Dne 19.11.2016 v nočních hodinách došlo v ul. Pražská v Litoměřicích k havárii vodovodního řádu, jehož následkem došlo ve spodní části ulice k propadu vozovky. Po odstranění závady ze strany SČVAK, zajistila Městská Policie Ltm od Správy a údržby silnic dopravní značení omezující provoz v ul. Na Valech a dále Městská Policie zamezila pomocí pásma vjezd a provoz ve spúodní části ul. Pražská, kde hrozil propad komunikace. Závada byla předána k opravě příslušným subjektům.