Padající sníh ze střechy domu

Dne 25.1.2016 v dopoledních hodinách bylo zjištěno při sledování městským kamerovým systémem, že díky tání a oblevě, na střeše jednoho z domů na Mírovém nám. v Litoměřicích, došlo k sesuvu tajícího sněhu a hrozil pád sněhu a ledové krusty na chodník pod domem, který je značně frekventován chodci.
Mě Policie Litoměřice vyrozuměla majitele domu, který ihned ohradil prostor pod střechou domu proti vstupu a zajistil vysokozdvižnou plošinu, z které byl odtávající sníh ze střechy smeten.

V dúsledku tání sněhu může k podobným situacím docházet i na jiných místech a mejitelé domů by se měli přesvědčit, zda podobný scénář nehrozí i na jejich domech. Za případný úraz chodce nebo nehodu nese odpovědnost majitel domu.