MKS

Na konci roku 2000 byl v Litoměřicích vybudován a spuštěn Městský kamerový systém (MKS). V první etapě bylo osazeno a spuštěno 5 kamerových bodů (KB) v centru města. Systém byl v průběhu dalších let rozšiřován o nové kamerové body a modernizován. V současné době má celý systém MKS 48 kamerových bodů. Z celkového počtu KB je 23 otočných, 8 fixních, 15 fixních bezpečnostních a 2 otočné mobilní kamerové body (MKB).
Systém se dále skládá ze dvou serverových záznamových zařízení Geutebrück. Geutebrück GeViScope-16 je umístěn na služebně MP Litoměřice a Geutebrück RePorter-16 je umístěn v budově Kalich Arény (zimní stadion). Ovládán je ze dvou nezávislých pracovišť. První pracoviště MKS je umístěno na služebně Městské policie Litoměřice v ulici Zahradnická a druhé pracoviště na služebně Obvodního oddělení Policie ČR Litoměřice v ulici Stránského, kde je obsluhována analogová část MKS. Kamerový systém je v nepřetržitém NON-STOP provozu včetně záznamu obrazu všech KB. V roce 2010 proběhla celková digitalizace a modernizace systémového ovládacího pracoviště na služebně Městské policie. Systém byl dále rozšířen o dva fixní a dva otočné mobilní kamerové body (MKB), které je možno přemístit do zájmových lokalit v řádu desítek minut. Poslední dvě kamery ve vysokém rozlišení (HD) byly instalovány koncem roku 2016. Umístění kamer zde.