Dopravní omezení – rekonstrukce kruhového objezdu Vojtěšské náměstí.

objízdná trasa

Dne 25. listopadu byly v Litoměřicích zahájeny stavební práce týkající se rozšíření okružní křižovatky na Vojtěšském náměstí. Provoz na silnici II/261 ve směru od nového mostu do centra zůstane zachován, provoz v opačném směru bude veden po objízdné trase. V rámci dopravního opatření je v současné době v ulici Družstevní provoz v obou směrech a v daném úseku není možno parkovat. Ulice České armády je zcela uzavřena v místě výjezdu do křižovatky na Vojtěšské náměstí a je neprůjezdná. Vjezd do ulice České armády, která je označena jako „slepá ulice“ je možný pouze z ulice Pekařská. Pěší provoz bude v závislosti na postupu prací veden po levé nebo pravé straně komunikace. V další fázi rekonstrukce dojde k úplné uzavírce ulice Liškova stejným způsobem. Podle harmonogramu práce potrvají do konce března 2015.