Asistence při převozu Vánočního stromu

Dnes byl do Litoměřic přivezen vánoční strom. Strážníci provedli asistenci při jeho převozu a ukotvení.